به یک نفر شاطر ، پخت نان تافتون تنور گلی ،کار با دستگاه خمیر پهن کن جهت کار در رستوران نیازمندیم.

ساعت کاری ۱۱:۳۰ تا ۱ شب بین کار دو ساعت استراحت.

مرخصی ۲روز در ماه

حقوق ۶و نیم تا ۷ و نیم نسبت به کارتون تایین میشه .
ساعت تماس ۱۱ صبح تا ۴ عصر، ۷ شب تا ۱۲ شبشماره تماس