به یک شاگرد مکانیک ساده نیازمندیم جاخواب نداریم بچه تهرانپارس باشه باحقوق توافقی پیام ندین برای توضیحات بشترتماس بگیرید باتشکرازسایت استخداما

شماره تماس

صنعتی و فنی و مهندسی, صنعتی و فنی و مهندسی در تهرانپارس غربی