شریک خانم جهت اداره و راه اندازی دفتر باربری با سابقه فعالیت در حمل اهن .
حضور شریک الزامی .پیگیر منظم و داری روابط عمومی قوی
درآمد عالی و بدون ریسک با کمترین سرمایه(۵۰میلیون)
دفتر کار و کلیه امکانات موجود میباشد
فقط با خانم شراکت میکنمشماره تماس