باسلام ،از سرمایه گذاران و صاحبان مشاغل،و علاقه مندان ب مشارکت در راه اندازی و سرمایه گذاری در حوزه فست فود دعوت ب همکاری مینمایم،
صفرتاصد امور اجرایی و کاری ،اعم از منوغذایی،راه اندازی،آموزش پرسنل،برندسازی ومارکتینگ،برعهده ما
امکان شراکت و همکاری در تمام نقاط کشور وجود خواهد داشت.
هدف اصلی ما برندسازی است ،و مشارکت سالم و بلندمدت ،
جهت اطلاعات بیشتر درخدمتمشماره تماس