فقط تماس پاسخگو هستم
به تعدادی پیک موتوری آشنا به شهرک غرب جهت کار در رستوران ساعت کار ۱۱/۳۰ الی ۵ بعد ازظهر یک وعده غذا حقوق ۵ میلیون تومن
اشپز حرفه ای حقوق ۸ الی ۱۰
کمک اشپز حرفه ای حقوق ۶ الی ۸
ویک منشی جهت کار در ستوران آشنا به برنامه سپیدز شیفت ظهر از ساعت 11/30تا ۵ بعد حقوق 4ویک منشی شیفت شب از ساعت ۵ تا ساعت ۱۲ شب با حقوق ۵ تومن نیازمندیم فقط تماس پاسخگو هستم

آدرس میدان صنعت خیابان ایران‌زمین خیابان گلستان جنوبی جنب مسجد النبی رستوران گلستانشماره تماس