صندوقدار خانم✅

با فن بیان قوی و ظاهری آراسته و با حوصله✅

جهت کار در مجموعه غذا رژیمی فیت شف

ساعت کار تک شیفت

صبح از ۸ الی ۱۶
عصر از ۱۶ الی ۲۴

مرخصی ۲/۵ روز در ماه و هفته ای ۱ روز آف
آدرس
سعادت آباد بلوار کوهستان (روبه روی اوپال)خیابان صحرا پلاک ۱۱ فیت شفشماره تماس