مجموعه فست فود هیوا نیازمند یک صندوقدار خانم گردشی با شرایط زیر میباشد
حد اکثر سن 32 سال
روابط عمومی بالا
متعهد به کار
به همراه سرویس برگشت در مواقعی که شیفت شب سر کار هستید. به همران نهار در شیفت روز و شام در شیفت شب.شماره تماس