ساعت کار ۱۲ ظهر الی ۵ بعداز ظهر
حقوق اولیه ۳ میلیون
ساعت ۵ بعد از ظهر تا ۱۲ شب حقوق اولیه ۴ میلیون
در صورت افزایش فروش کارانه تعلق میگیرد
محل کار فست فود محدوده سوهانک

شماره تماس

خدمات فروشگاه و رستوران, خدمات فروشگاه و رستوران در سوهانک