کار در یک رستوران مجلل در منطقه یک
.
صندوقدار شیفت شب
ساعت کاری 18 الی 00:30
حقوق 5 به بالا نسبت به توانایی و عملکرد
آشنا ب سپیدز و اسنپ فود
.
مزایا هفته ای یک روز آف , بیمه بعد از سه ماه , یک ساعت و نیم استراحت بین روز برای تمام شیفت , یک سوم هزینه اسنپ برگشتشماره تماس