لطفا به هیچ عنوان تماس نگیرید

مجموعه دهکده پروتئین تعداددی صندوقدار و مسئول سفارشات خانم به شرح زیر استخدام می نماید
شعبه مورد نیاز: پاسداران و سعادت آباد و تهرانپارس
حقوق از 6 تا 10 میلیون تومان بستگی با توانایی متقاضی
جنسیت و سن: خانم از ۲۲ تا ۳۳ سال
ساعت کاری: برای صندقداری شیفت صبح از ۹ تا ۱۶ و شیفت عصر از ۱۶ تا ۲۳ برای قسمت سفارشات از ۹ تا ۲۰ یا از ۱۱ تا ۲۲
۶ روز کاری و یک روز آف غیر از پنجشنبه و جمعه
لطفاً مشخصات کامل خود شامل موارد زیر را به شماره واتساپ ارسال فرمایید
نام و نام خانوادگی
محل سکونت
تحصیلات
سن
وضعیت تاهل

لطفا به هیچ عنوان تماس نگیریدشماره تماس