برای استخدام باید حضوراً از ساعت ۱۲ الی ۱۸ تشریف بیارید

**نیازی به تماس تلفنی نیست**

صندوقدار خانم(سن ۱۸ الی ۳۵)
برای قنادی شیفت صبح(ساعت ۹ الی ۱۶)
با یک روز off در هفته(به جز ۵ شنبه و‌ جمعه)
صبحانه و ناهار
با حقوق پایه ۴ میلیون

فروشنده خانم(سن ۱۸ الی ۳۵)
برای قنادی شیفت صبح (ساعت ۹ الی ۱۹)
با یک روز off در هفته(به جز ۵شنبه‌ و جمعه)
صبحانه و ناهار
با حقوق پایه ۵۴۰۰‌

آدرس: فلکه‌اول تهرانپارس بعد از کیخسروی پ ۳۰شماره تماس