به تعدادی آقا وخانم با روابط عمومی بالا و ظاهری آراسته جهت کار در فودکورت نیازمندیم.
سن زیر ۳۰ سال
شیفت های ۸ و ۱۲ ساعته
ولنجک ،خیابان سیزدهم شرقی ،مرکز خرید گالریا طبقه پنجم واحد ۵۰۵ پیتزا رجیناشماره تماس