۲نفر همکار
طراح خانم (مهندس معمار)تسلط کامل به طراحی کابینت های لوکس و کمد استخدامای…
محدود سنی۲۰تا۳۰سال
ساعت کاری ۹تا۵ در صورت حضور کارفرما۶
محل شرکت زعفرانیه
نمونه طراحی مدرن و کلاسیک و نئوکلاسیک داخل واتس ارسال شود

شماره تماس

معماری، عمران و ساختمانی, معماری، عمران و ساختمانی در زعفرانیه