به یک نفر ترجیحا خانم اشنا و مسلط به طراحی سایت و پشتیبانی و ایجاد تولید و محتوا به صورت حضوری در مجموعه دندانپزشکی نیازمندیم
شرایط حقوقی با توجه به توافقات و عملکرد قابل تغییر و سعودی میباشد
لذا عزیزانی که مهارت را در این رشته دارند تماس حاصل نمایندشماره تماس