دفتر سینمای واتلیه عکاسی جهت توسعه به یک نفر خانوم آشنا به ( عکاسی یا تصویر برداری) خلاق ایده پرداز با ذوق هنری بالا با تایم آزاد حداقل 3 روز در هفته در دفتر حضور داشته باشد جهت مشارکت بدونه سرمایه با درصد بالا ( داشتن دوربین تو اولویت) یا با سرمایه در همه امور . برای توضیحات بیشتر لطفا تماس بگیرید.
دسترسی آسان 100 قدمی( مترو ) میباشد.شماره تماس