گروه کارآفرینی راما در راستای اجرای سیاست های کلی اصل44قانون اساسی و همچنین توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی که در حال حاضر در چند حوزه مانند صنعت،کشاورزی، ساخت وساز، صنایع غذایی مشغول به فعالیت می باشد لذا جهت توسعه فعالیتهای خود از کلیه اشخاص و فعالان بخش صنعت و تجارت که از توانمندی مالی،فنی و صنعتی مناسب برخوردارند و تمایل به سرمایه گذاری -بدون مشارکت دولت – دارند دعوت به عمل می آورد.
درصورت تمایل جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید تا خلاصه طرح‌های پیشنهادی در دسترس سرمایه گذاران متقاضی قرار گیرد.
– محل تسلیم اسناد:
از کلیه سرمایه­ گذاران بخش خصوصی که دارای توان سرمایه­ گذاری در گروه کارآفرینی راما هستند دعوت بعمل می آید که مدارک مورد نیاز مانند سوابق، رزومه کاری و شیوه تأمین مالی خود را جهت سرمایه ­گذاری،در واتساپ شماره ***********، ارسال نمایند
شایان ذکر است که این آگهی به­ منظور شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران انتشار یافته و پس از بررسی مدارک دریافتی از طرف متقاضیان و ارزیابی نهایی،درصورت احراز صلاحیت،نسبت به دعوت از متقاضیان سرمایه­ گذاری ذیصلاح اقدام لازم صورت خواهد پذیرفت.شماره تماس