جهت تکمیل پرسنل شعبات:تعدادی فروشنده آقا
رنج سنی ۱۷ تا ۲۴
پرانرژی و فعال
سه روز در ماه مرخصی
ساعت کاری ده صبح تا نه و نیم شب
برای همکاری طولانی مدت در فروشگاه لباس
محدوده فاطمی، باغ فیض، تهرانپارسشماره تماس