فروشنده آقا
سن : از ۱۸ تا ۳۵ سال
مرخصی : هفته ای یک روز
ساعت کار : ۱۰:۳۰صبح تا ۱۰:۳۰شب
صنف کاری : مغازه نقره بدلیجات
آدرس : ستاری شمال،پاساژ کوروش
برای مصاحبه،حقوق و استخدام تماس بگیرید.
حقوق بستگی به مهارت و تجربه کاری رقم میخورهشماره تماس