نیازمند کارمند فعال جهت دفتر پخش
(پیراهن زنانه)
(فن بیان بالا)
محصل و دانشجو امکان استخدام ندارد..
^کوچه برلن^
سن ۱۸ الی ۲۵ موجه (بدون بیمه)
ساعت کاری ۱۰ صبح الی ۸شب
جمعه ها تعطیل.
حقوق پایه 4,5م
اولویت با مراجعه حضوری..
در صورت تماس عدم دسترس پیام بدین تماس میگیرم..

شماره تماس

بازاریابی و فروش, بازاریابی و فروش در فردوسی