همکار خانم مجرب و فعال ..
(پخش لباس شب)

«کوچه برلن»

ساعت کاری ۱۰.۳۰ صبح الی ۵عصر
حقوق پایه۳.۵م(ماه اول) + پورسانت..
محیط کاری انفرادی و بدون حاشیه…
لطفا رزومه کاریتون و در وات.. ، یا پیامک ارسال کنید..
به علت مشغله کاری تماس پاسخ داده نمیشود.
ممنون از توجه شما..شماره تماس