به همکار خانم حداکثر ۳۵ سال، جهت فروش لباس زیر زنانه نیازمندیم.
ساعت کاری تمام وقت: ۱۰ الی ۲۱:۳۰
حقوق ۵ تومان+ پورسانت
یکروز در هفته استراحت
ساعت کاری نیمه وقت: ۱۳ الی ۲۱:۳۰
حقوق ۴ تومن
یکروز در هفته استراحتشماره تماس