باسلام
فروشنده خانم((باتجربه وحرفه ایی))در زمینه فروش مانتو((قوی در فروش))مسئولیت پذیر ،فعال ،پر انرژی،باروابط عمومی بالا،((قوی در کار تیمی))،ظاهر آراسته،((منظم و بی حاشیه))جهت همکاری نیازمندیم

✅ساعت کار ((۱۰ تا ۹شب))
✅سن تا ((۳۰سال))
✅حقوق ((۸میلیون تومان)) ثابت
✅حداقل سابقه کار در((تک فروشی مانتو))((۳سال))
✅هفته ای یک روز ((off))داریم
✅محدوده سه راه جمهوری
✅حتماحتما اگر((واجد شرایط))هستیدتماس بگیرید
✅زمان پاسخگویی ((۱۰صبح تا ۱۰ شب)) فقط تماس تلفنیشماره تماس