به تعدادی فروشنده خانم
زیر ٢٧ سال
جوان پرانرژی با ظاهری آراسته
دارای فن بیان مناسب
سالم و سلامت
جهت همکاری نیازمندیم

شیفت صبح
ساعت 10 الی 18 8 ساعت

شیفت عصر
ساعت 15:30 الی 21:30 6 ساعت

جمعه ها تعطیل

پایه حقوق دریافتی برای هر شیفت
50/000/000 ریال

شیف صبح 50/000/000 ریال
شیفت عصر 50/000/000 ریال

نسبت به میزان رشد و پیشرفت افزایش حقوق انجام میشود.
لطفا فقط عزیزانی که واجدشرایط هستن به شماره واتس آپ *********** پیام بدهند
تماس پاسخ داده نمیشود.شماره تماس