باسلام؛
کافه نان سی بان به تعدادی فروشنده خانم حداکثر سن35 سال نیازمنداست. شیفتها چرخشی میباشند( یک هفته 7صبح تا 3عصر، هفته بعد 3عصر تا 11شب)
* لازم به ذکراست شیفتها قابل تغییرنیستند ویک هفته درمیان شیفتها عوض میشوندولطفا سوال نفرمایید.
خانمهایی که ساکن خیابان پرستاریاافراسیابی هستند در الویت میباشند.
لطفا حضوری به این آدرس تشریف بیارید؛ پرستارشمالی.نرسیده به میدان 13آبان. بین شاملو وخادم.کافه نان سی بان.(خانم فرزین)



شماره تماس