شرکت بازرگانی زرین
برای تکمیل تیمهای فروش ،بازاریابی،تامین و اداری خود نیاز به تعدادی همکار خانم دارد.
مهمترین اصل برای ما خوش بیان و مسئولیت پذیری می باشد.
محیطی امن برای کار کردن خانم‌ها
نزدیک به ایستگاه مترو
پاسخگو شما سرکارخانم قدوسی در دفتر و موبایل اقای انصاری می باشند.شماره تماس