حقوق :
حداقل ۳۵۰۰ حداکثر ۵۵۰۰ ( حقوق ثابت ۳۰۰۰)
هر ماه ۵۰۰ تومن اضافه برای پول نهار
روز‌های کاری : شنبه،۲شنبه،۴شنبه،جمعه ( همشون کامل )
و یا شنبه،۲شنبه،۴شنبه،جمعه (همشون عصر) ، مابقی ساعات به انتخاب فروشنده
ساعت کاری کامل : ۱۰:۱۵ تا ۲۱:۴۵
ساعت کاری عصر : ۱۶ تا ۲۱:۴۵
شرایط سنی : ۲۰ تا ۳۰ سالشماره تماس