شرایط کار:
ساعت کاری : ۱۰:۳۰ صبح الی ۱۰ شب
یک ساعت تایم ناهاری
۲ روز در ماه مرخصی
پایه حقوق ۴ میلیون تومان بعد ۳ ماه شامل پورسانت هم میشود و امکان افزایش حقوق تا هشت میلیون تومان.
رده سنی ۲۰ الی ۲۸
ظاهری اراسته و مناسب، خوشرو،ارتباط عمومی بالا.
آموزش پذیر.شماره تماس