به یک نفر همکار جوان و باتجربه در سوپرمارکت شعب یاران دریان با شرایط مناسب نیازمندیم
محیط کاری ارام داخل شهرک
با جای خواب و ناهار و شام
اشنا به صورت دادن اجناس و تحویل بار
درصورت مایل بودن مراجعه حضوری به مغازه بفرمایید،
ترجیحا مجرد و آذری زبان اهل شبستر
محدوده مغازه اتوبان بابایی شرق روبروی دانشگاه امام حسین شهرک البرز
درصورت عدم پاسخگویی تلفن همراه با شماره ثابت مغازه تماس حاصل بفرمایید
تلفن ثابت***********شماره تماس