از تعدادی خانم جهت کار در کافه شیرینی دعوت ب همکاری میشود

**فروشنده شیرینی**
**ویترس کافه**
**صندقدار**
**ساعت (١٧-٢٣/٣٠)

*لطفا فقط رزومه شغلی و شخصی خودتون را ب واتس آپ ارسال نمایید

ولیعصر ابتدای میردامادجنب موزه دفینه پلاک٤٦٠ کافه شیرینی سالیشماره تماس