نیازمند فروشنده حرفه ای جهت فروش عمده مانتو در هفت تیر ساعت کاری از ١٠ صبح تا ٨ شب و جمعه ها تعطیل میباشد و ترجیحا تا ٣٥ سال باشد و لطفا پیام بدید برای ارسال رزومه در صورت اکی بودن تماس گرفته میشودترجیحا سابقه فروش مانتو داشته باشیدشماره تماس