ضمن عرض سلام
قنادی سولدوش واقع در سعادت آباد
جهت تکمیل کادر خود به شرح زیر از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید :
۱) فروشنده ماهر و نیمه ماهر آقا – روابط عمومی خوب ، صبور ، ظاهر مناسب ، فعال ، با انگیزه
2) نیروی خانم یا آقا برای بخش سفارشات کیک و شیرینی (آشنا به کار با کامپیوتر) – روابط عمومی خوب ، صبور ، ظاهر مناسب ، فعال ، با انگیزه
3) نیروی کمک فردار
شرایط عمومی :
* شامل هفته ای یک روز تعطیلی به جز روز های چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه
* بیمه تامین اجتماعی + صبحانه + ناهار + خوابگاه + مزایا سالیانهشماره تماس