برند ملوکی جهت تکمیل کادر فروشگاهی خود دعوت به همکاری فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه لباس عروس و لباس شب می نماید
ساعت کاری از ۱۱ صبح تا ۲۱
بیمه تامین اجتماعی بعد از یکماه و بستن قرار داد
حقوق ثابت از ماهی سه میلیون تومان تا ماهی پنج میلیون تومان بستگی به نوع مهارت و تخصص و سابقه کاری
۱ در صد از فروش
پرداخت به صورت هفتگی می باشد یا روزانه یا ماهانه به انتخاب خودشماره تماس