سلام
تعدادی فروشنده فروشگاه با سابقه کاری فروش
فعال و جوان
ساعت کار ۸.۴۰ تا ۷ عصر
بیمه ندارد و جمعه ها روز کاری می‌باشد
مرخصی با هماهنگی مدیر فروشگاه
آدرس جهت مصاحبه شوش خیابان صابونیان
مجتمع الماس بلورین طبقه ۴ واحد ۱۰۴۰شماره تماس