فروشنده خانم/ اقا جهت کار در فروشگاه لوازم خانگی همراه بیمه و ناهار و عیدی و سنوات ، حقوق طبق وزارت کار
ساعت کاری از شنبه الی پنجشنبه از ۹/۳۰ صبح الی ۸ شب
جمعه ها و تعطیلات رسمی تعطیل و دو روز در ماه مرخصیشماره تماس