به فروشنده مبتدی یا پشرفته در مغازه لوکس نقره و ساعت فروشی به صورت تمام وقت (١٠ صبح تا ١٠ شب) تایم کاری پاساژ با حقوق بالا بسته به میزان کار و پیشرفت نیازمندیم.فقط حضوری به هر سوالی اعم از میزان حقوق پاسخ داده میشود.شماره تماس