به تعدادی فروشنده خانم جهت بازاریابی و فروش محصولات جانبی موبایل، واقع در مجتمع کامپیوتر پایتخت نیازمندیم

شماره تماس

بازاریابی و فروش, بازاریابی و فروش در جردن