به یک همکار با روابط عمومی بالا جهت کار مانتو و شلوار جین زنانه نیازمندیم
۱۰ الی ۲۱:۳۰
هفت‌وپانصد تا هشت میل
هفته‌ای یک روز اف
منضبط با ظاهری اراسته
دارای سابقه پوشاک
(به صورت نیمه وقت هم استخدام انجام میشود)شماره تماس