فروشنده آقا جهت همکاری در عمده فروشی پوشاک زنانه در شانزه لیزه
ساعت کاری ۸:۳۰ تا ۲۰
پنجشنبه‌ها ساعت ۵
روزهای تعطیل فروشگاه تعطیل می‌باشد
حقوق نسبت به سابقه و توانایی شخص از ۴۵۰۰ تا ۷۵۰۰
بیمه بعد از ۳ ماه کارکرد و اطمینان از ادامه همکاریشماره تماس