به یک خانم ۲۶ سال به بالا (حداکثر ۴۵) جهت امور فروش، هماهنگی ارسال
اشنایی اولیه به زبان انگلیسی
اشنایی با کامپیوتر، وورد، اکسل در سطح مقدماتی
ساعت کار:
شنبه تا چهارشنبه از ۸:۵۰ صبح تا ۵:۱۵ بعد از ظهر و روز های پنجشنبه در صورت لزوم
تعطیلات رسمی، تعطیل میباشیمشماره تماس