مطب فعال پوست و زیبایی برای قسمت خدمات و آموزش به فیشیالیست، بیوتیشن، اسکین تراپیست نیازمند است.
از دوستان علاقمند جهت همکاری لطفا رزومه خود را به واتساب ارسال نمایید.

شماره تماس

درمانی و زیبایی و بهداشتی, درمانی و زیبایی و بهداشتی در آرژانتین