به یک قصاب اقا کاربلد و حرفه ای
مسلط به بیخص کاری و شقه کردن و فانتزی زن
ساعت کاری ۹صبح تا ۱۰شب
بیمه اختیاری
با ناهار

عدم اعتیاد/خوش برخورد/

درصورت درخواست جای خواب

اشنا به انواع استیک و طعم دار کردن جوجه
مایع کوبیده و همبرگر و …

محدوده اندیشه فاز۳شماره تماس