تولیدی ما برای گسترش تولید اقدام به جذب تعدادی نیرو کرده است:
قیچی زن آقا، مسلط به کار با قیچی برش و جمع کردن
حداقل ۵ سال سابقه کار
حقوق ثابت
ارسال رزومه به واتساپ از طریق شماره تلفن:
***********شماره تماس