استخدام لابی من ، حتماً بازنشسته ، دارای روابط عمومی خوب ، عدم هرگونه اعتیاد ، حداقل دیپلم ، حداکثر ۵۵ سال ، ترجیحاً ساکن شمال شرق ( جهت سهولت در رفت و آمد ) ، جهت ساختمان مسکونی ۲۰ واحدی در ابتدای آجودانیه بصورت یک شب درمیان از ساعت ۱۸ تا ۶ صبح ( ۱۲ ساعت شیفت ۳۶ ساعت استراحت ) ، حقوق ۳۵۰۰۰۰۰ تومان ، لطفاً قبل از تماس رزومه و عکس در چت دیوار ارسال شود .شماره تماس