به ماهی پاک کن یا قصاب اشنا به کار کردن با چاقو در ماهی فروشی در فروشگاه زنجیره ای با حقوق مکفی و بیمه نیازمندیم

شماره تماس

خدمات فروشگاه و رستوران, خدمات فروشگاه و رستوران در زعفرانیه