خانم جوان ۲۵ تا ۳۵ سال مجرد دارای مدرک ارشد مددکاری اجتماعی یا روانشناسی بالینی جهت کار مددکاری در مرکز حمایت از معلولین و مثبت زندگی نیازمندیم ، لطفا رزومه خود را به شماره *********** خانم یارمحمدی ارسال نماییدشماره تماس