سلام
ترجیحا مدرک مددکاری و ترجیحا نیروی طرحی بهزیستی …در موسسه حافظان کودکان..که مرکز ساماندهی و نگهداری کودکان بی سرپرست و کار هست
فقط واتساپ پاسخ گو هستم …رزومه لطف کنید بفرستید در صورت موافقت دعوت ب مصاحبه می شویدشماره تماس