به چند نیروی خانم ۳۰ تا ۳۵ ساله ( محدوده یافت آباد ..نواب)
به جهت کار مدیریت فروشگاهی نیازمندیم
بدون نیاز به سابقه کار
آموزش کامل داریم از روز اول آموزش حقوق محاسبه میشود
صبحانه+نهار+بیمه تامین اجتماعی
۵ میلیون حقوق ثابت + ۱ تا ۲/۵۰۰ درصد
یک روز در هفته آف(از شنبه تا دوشنبه)
لطفا به این شماره رزومه بفرستید
*********** مختاریشماره تماس