تعدادی مدیر اجرائی ، ناظر و انبار دار جهت کار در آشپزخانه دانشگاه نیازمندیم
لطفا رزومه و مشخصات خود را در واتساپ ارسال کنید

شماره تماس

خدمات فروشگاه و رستوران, خدمات فروشگاه و رستوران در دهکده المپیک