دعوت به همکاری و مشارکت
به ۳ نفر کارشناس ارشد ترجیحا مدیریت
جهت سرپرستی و هدایت مجموعه تولیدی با درآمد بالای ۵۰ میلیون تومان نیازمندیم
شرایط پذیرش
کارشناس ارشد
توانایی بالای مدیریت
توانمندی بسیار در انسجام تیم
علاقمند به کارتولید و کارآفرینی
سن بالای ۳۰ سال
آورده ۴۰۰ میلیون تا ۸۰۰ میلیون تومان
تضامین کافی داده خواهد شد .
علاقمندان به همکاری رزومه شغلی خود را در چت دیوار ارسال کنند .شماره تماس