نگهدار سالمند سالم بیمار
نگهدار سالمند سالم بیمار پوشکی لگنی آلزایمر
پارکینسون ms
گاواژ ساکشن تزریقات
همراه بیمار در منزل و بیمارستان
مراقب بیمار کرونا
نگهدار کودک
امورمنزل آشپزی
✅از شما هیچ کمیسیونی دریافت نمیشود
نظافتچی روزمزدی تسویه پایان روز
آبدارچی شرکت
سرایدار نگهبان
روزانه شبانه روزی شبانه
دائمی قراردادی روزمزدی مقطعی
برای دیدن کلیه کارها پیام دهید
سیدخندان نبش کابلی پ ۱۳۴۸ طبقه دوم
خانم آذین
***********
***********
***********شماره تماس